Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense » Wydział Humanistyczny » Filologia polska z logopedią

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Krakowska 26, Zobacz na mapie
Tel: (15) 832-22-84, 85
Fax: fax (15) 832-22-84, 85, 86 lub (15) 832-60-81 (wew. 300)
WWW: http://www.wshp.sandomierz.pl
Email: dziekanat@wshp.sandomierz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia polska z logopedią Filologia polska z logopedią - Licencjackie stacjonarne Filologia polska z logopedią - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kierunek filologia polska kształci przyszłych pracowników wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu (prasy, telewizji). Wiedza z zakresu literatury polskiej i powszechnej, sprawności językowej, gramatyki opisowej języka polskiego oraz praktycznej stylistyki z elementami poetyki opisowej pozwala, po nabyciu uprawnień pedagogicznyc,h na pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole. Studenci tego kierunku są przygotowani do interpretacji tekstu zarówno artystycznego, jaki i użytkowego. Wyposażani są w praktyczną wiedzę na temat zjawisk językowych w tekstach środków masowego komunikowania, sytuacyjnych uwarunkowań komunikacji językowej. W ramach fakultatywnych konwersatoriów ogólnych studenci poznają elementy antropologii filozoficznej, historię i kulturę regionu oraz kulturę żywego słowa. Swoje zainteresowania i pasje rozwiną włączając się w działalność Koła Polonistów lub Klubu Literacko-Teatralnego. Dzięki nim jeszcze podczas studiów studenci mogą zasmakować kontaktu z publicznością podczas prezentacji przygotowanych utworów, czy też nawiązując współpracę z lokalnymi środkami przekazu. Wspiera ich w tym Uczelnia udostępniając łamy własnych wkładek w regionalnych czasopismach. Warto podkreślić, iż studiujący na tym kierunku, stosownie do swoich zainteresowań mogą dokonać wyboru jednej z trzech specjalizacji.