Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense » Wydział Humanistyczny » Kulturoznawstwo

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Krakowska 26, Zobacz na mapie
Tel: (15) 832-22-84, 85
Fax: fax (15) 832-22-84, 85, 86 lub (15) 832-60-81 (wew. 300)
WWW: http://www.wshp.sandomierz.pl
Email: dziekanat@wshp.sandomierz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo - Licencjackie stacjonarne Kulturoznawstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Kulturoznawstwo jako nauka o kulturze zajmuje się tym, co w historii człowieka atrakcyjne i fascynujące: produktami twórczej myśli i wytworami ludzkiej aktywności, w tym zwłaszcza sztuka, obyczajami, rytuałami, mitami i wierzeniami, sposobami widzenia świata, porozumiewaniem się ludzi i kształtowaniem ich postaw. Studia w zakresie kulturoznawstwa z historią pozwalają konkurować na rynku pracy, w sektorze administracji publicznej - rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych, w takich dziedzinach aktywności zawodowej jak: organizowanie działalności artystycznej, kierowanie placówkami kultury, upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, mediacje interkulturowe, public relations w sektorze kultury, marketing w zakresie kultury, działalność medialna i reklamowa. Absolwent kulturoznawstwa to osoba kompetentna w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości: literatury, filmu, teatru, muzyki, plastyki, sztuki użytkowej. Studia te stawiają sobie za cel także przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej. Należą do nich, w sposób szczególny: krytyka literacka, teatralna i filmowa, promocja dziedzictwa narodowego, komunikacja międzykulturowa, wymiana kulturalna, dziennikarstwo, edytorstwo. W ramach poszczególnych specjalizacji prowadzone są zajęcia o charakterze warsztatowym, wyjazdy szkoleniowe jedno i kilku dniowe, obozy naukowe i zajęcia plenerowe.


Specjalizacje


Studenci tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

Arteterapia

Krytyka, animacja i promocja sztuki

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do działalności w zmieniającym się kulturowo świecie współczesnym. Otrzymują wiedzę potrzebną do podejmowania i prowadzenia inicjatyw animacyjnych, świadomego posługiwania się nowymi technikami, opisywania zjawisk współczesnej kultury. Specjalizacja ta wprowadza studentów w świat dziennikarstwa; daje merytoryczne podstawy umożliwiające świadome uczestnictwo w różnych dziedzinach sztuki współczesnej - teatr, film, muzyka oraz sztuki plastyczne. Absolwenci uzyskują specjalizację w zakresie upowszechniania dóbr kultury i w rezultacie mogą znaleźć pracę w agencjach promocyjnych, domach kultury, klubach, galeriach, mediach, fundacjach, stowarzyszeniach, oraz na odpowiednich szczeblach samorządowych.

Dziedzictwo kulturowe regionu i przewodnictwo turystyczne

Specjalność ta kładzie nacisk na rozpoznanie i zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie sposobów profesjonalnego upowszechniania najcenniejszych tradycji kulturowych regionu. Absolwenci sandomierskiej Uczelni są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z promocją i upowszechnianiem kultury, m. in. w domach kultury, muzeach, mass mediach, biurach turystycznych, placówkach obsługi ruchu turystycznego, hotelach.