Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense » Wydział Prawa i Ekonomii » Administracja

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Krakowska 26, Zobacz na mapie
Tel: (15) 832-22-84, 85
Fax: fax (15) 832-22-84, 85, 86 lub (15) 832-60-81 (wew. 300)
WWW: http://www.wshp.sandomierz.pl
Email: dziekanat@wshp.sandomierz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia administracyjne mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na średnich szczeblach w różnych rodzajach administracji, nie tylko rządowej i samorządowej w Polsce, ale także administracji organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, administracji przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, zakładów publicznych, agencji, funduszy, fundacji, banków i innych instytucji zarządzających mieniem publicznym i prywatnym. Poza tym uruchomienie systemu punktów transferowych ECTS oraz wprowadzenie wielu nowych przedmiotów zwiększyło wyraźnie interdyscyplinarność studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Ekonomii WSH-P i zapewniło im elastyczność niezbędną do szybkiego dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków na rynku pracy w Polsce. Realizacja programu pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i teoriami z dziedziny prawa, ekonomii, nauk politycznych, socjologii, psychologii i zarządzania. Umożliwia nabywanie umiejętności sprawnego wykorzystywania dostępnych środków informacji i nowoczesnej techniki biurowej. Niezbędną wiedzę studenci otrzymują podczas wykładów i ćwiczeń kierunkowych oraz zajęć realizowanych w ramach specjalizacji kierunkowych w zakresie administracji publicznej, administracji gospodarczej oraz integracji z Unią Europejską. Interdyscyplinarny charakter studiów powinien wyposażyć absolwentów także w kompetencje do pracy w organach NIK i innych instytucjach kontroli. Znakomita kadra naukowa licząca kilkunastu profesorów ma decydujący wpływ na rozwój studentów, wśród których kilkoro po ukończeniu studiów otrzymało propozycję pracy na Uczelni.   


Specjalizacje


Studenci tego kierunku mają do wyboru następujące specjalizacje: 


  • Integracja z Unią Europejską
  • Administracja publiczna i  gospodarcza
  • Samorząd terytorialny i gospodarka przestrzenna - NOWOŚĆ