Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense » Wydział Przyrodniczo-Matematyczny » Matematyka z informatyką

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Krakowska 26, Zobacz na mapie
Tel: (15) 832-22-84, 85
Fax: fax (15) 832-22-84, 85, 86 lub (15) 832-60-81 (wew. 300)
WWW: http://www.wshp.sandomierz.pl
Email: dziekanat@wshp.sandomierz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Matematyka z informatyką Matematyka z informatyką - Licencjackie stacjonarne Matematyka z informatyką - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent kierunku Matematyka z informatyką może kontynuować naukę na studiach magisterskich w wybranym przez siebie ośrodku uniwersyteckim bez konieczności uzupełniania różnic programowych. Jest to możliwe, ponieważ realizowany w sandomierskiej Uczelni program dydaktyczny jest zgodny z programami uniwersyteckimi realizowanymi w Polsce. Opracowywane jest włączenie programu do ECTS, czyli europejskiego systemu transferu punktów, by umożliwić absolwentom wybór ośrodka w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Absolwent kierunku matematyka z informatyką jest przygotowany w sposób teoretyczny i praktyczny do podjęcia pracy m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, informatycznych i na innych stanowiskach, gdzie takie przygotowanie jest wymagane. Ma on też możliwość podjęcia pracy w szkolnictwie jako nauczyciel matematyki i informatyki, jeśli uzyska uprawnienia pedagogiczne w ramach zajęć organizowanych przez Studium Pedagogiczne, działające w WSHP. Nabycie uprawnień Uczelnia potwierdza specjalnym dokumentem. Matematyka, wsparta nowoczesnym narzędziem, jakim jest komputer, wkracza w coraz to nowe obszary ekonomii, biologii, a nawet historii, psychologii i prawa, gdzie absolwent może znaleźć spełnienie swoich ambicji zawodowych. Absolwent dysponuje umiejętnościami i wiedzą w zakresie: obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystywania różnorodnego oprogramowania, efektywnego programowania przy użyciu niestandardowych technik, podstawowych kanonów teoretycznych współczesnej informatyki w zakresie umożliwiającym rozwiązywanie problemów praktycznych. Wśród przedmiotów, które słuchacz spotka na kierunku matematyka z informatyką, znajdują się m.in. wstęp do matematyki, analiza matematyczna, algebra liniowa i geometria, zajęcia w pracowni komputerowej oraz lektorat języka angielskiego. Obok przedmiotów obowiązujących w ustalonym programie, studenci mają możliwość, począwszy od drugiego roku studiów, wybrania też pewnych przedmiotów matematycznych lub informatycznych, które - ich zdaniem - będą im bardziej przydatne w pracy zawodowej.